Nowy Konkurs SKEF

Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej ma zaszczyt i przyjemność zaprosić w imieniu swoim oraz Fundatora – Altus TFI S.A. do udziału w Konkursie na najlepszą pracę magisterską z zakresu rynku kapitałowego. Konkurs objęty jest Patronatem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego i Gazety Bankowej.

Celem Konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie najlepszych prac magisterskich poświęconych rynkowi kapitałowemu, ze szczególnym uwzględnieniem funduszy inwestycyjnych, a także zachęcanie młodych ludzi do podejmowania badań służących nauce i praktyce w w/w zakresie oraz przenoszenia ich efektów do instytucji pierwszego zatrudnienia.

Szczegóły Konkursu, Regulamin i druk zgłoszenia udziału w konkursie dostępne: http://www.skef.pl/

 

Czytaj więcej: Nowy Konkurs SKEF

Konkurs dla Członków SKOK i SKEF (,,Niezwykłe przetwory do zimowej spiżarni'')

Rozpoczął się kolejny ogólnopolski konkurs kierowany do wszystkich Członków Kas i SKEF. Celem konkursu jest propagowanie wiedzy nt. racjonalnego ekonomicznie wykorzystania sezonowych produktów w przetworach własnych.

Więcej informacji o konkursie:

  1. Regulamin konkursu
  2. Formularz zgłoszeniowy

Zaproszenie do składania ofert

Szanowni Państwo

Zarząd SKOK "WISŁA" zaprasza Państwa do składania ofert nabycia skryptu dłużnego 24A, wyemitowanego przez ASK Invest S.a.r.L. z siedzibą w Luksemburgu, których beneficjentem jest SKOK „WISŁA”.

Czytaj więcej: Zaproszenie do składania ofert