Informacje o Uniach Kredytowych

Światowa Rada Unii Kredytowych (WOCCU), USA oraz Kasa Krajowa (KSKOK), Polska, jako członek WOCCU postanowiły utworzyć Regionalne Centrum Unii Kredytowych. Kasa Krajowa jest liderem systemu unii kredytowych w naszym regionie i stanowi, wspólnie z WOCCU, główne źródło ekspertyzy w dziedzinie rozwoju i zarządzania tymi spółdzielczymi instytucjami finansowymi służącymi społeczeństwom tego Regionu.

Kasa Krajowa począwszy od 2004 roku wdrożyła 35 projektów pomocy technicznej i dostarczyła wsparcia konsultingowego w strategicznych dziedzinach w wielu państwach Regionu Europy Wschodniej i Azji Środkowej, które były finansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP (program POLAID), Nordycką Radę Ministrów (Nordic Council of Ministers – NORDEN), Amerykańską Agencję ds. Rozwoju Międzynarodowego (USAID), Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) i Bank Światowy (World Bank).

  • Główne zadanie Regionalnego Centrum Unii Kredytowych to:
  • Inicjowanie tworzenia i udzielanie pomocy nowo tworzonym systemom unii kredytowych
  • Wsparcie dla istniejących systemów unii kredytowych
  • Integracja systemów unii kredytowych w wymiarze globalnym i europejskim
  • Budowanie partnerstw z donorami w celu wdrażania wspólnych projektów