Informacje o Uniach Kredytowych

Światowa Rada Unii Kredytowych (WOCCU), USA oraz Kasa Krajowa (KSKOK), Polska, jako członek WOCCU postanowiły utworzyć Regionalne Centrum Unii Kredytowych. Kasa Krajowa jest liderem systemu unii kredytowych w naszym regionie i stanowi, wspólnie z WOCCU, główne źródło ekspertyzy w dziedzinie rozwoju i zarządzania tymi spółdzielczymi instytucjami finansowymi służącymi społeczeństwom tego Regionu.

Kasa Krajowa począwszy od 2004 roku wdrożyła 35 projektów pomocy technicznej i dostarczyła wsparcia konsultingowego w strategicznych dziedzinach w wielu państwach Regionu Europy Wschodniej i Azji Środkowej, które były finansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP (program POLAID), Nordycką Radę Ministrów (Nordic Council of Ministers – NORDEN), Amerykańską Agencję ds. Rozwoju Międzynarodowego (USAID), Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) i Bank Światowy (World Bank).

  • Główne zadanie Regionalnego Centrum Unii Kredytowych to:
  • Inicjowanie tworzenia i udzielanie pomocy nowo tworzonym systemom unii kredytowych
  • Wsparcie dla istniejących systemów unii kredytowych
  • Integracja systemów unii kredytowych w wymiarze globalnym i europejskim
  • Budowanie partnerstw z donorami w celu wdrażania wspólnych projektów
Solidaryzm społeczny jest wpisany w naszą misję
Ruch Unii Kredytowych

Solidaryzm społeczny jest wpisany w naszą misję

Edukacja finansowa, wspieranie kultury, pomoc dzieciom – to tylko niektóre obszary działań pomocowych, które Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe kierują nie tylko...
Czytaj dalej
Informacje o Uniach Kredytowych
Ruch Unii Kredytowych

Informacje o Uniach Kredytowych

Światowa Rada Unii Kredytowych (WOCCU), USA oraz Kasa Krajowa (KSKOK), Polska, jako członek WOCCU postanowiły utworzyć Regionalne Centrum Unii Kredytowych....
Czytaj dalej
Polak znów na czele Światowej Rady Unii Kredytowych
Ruch Unii Kredytowych

Polak znów na czele Światowej Rady Unii Kredytowych

Światowa Rada Związków Kredytowych (WOCCU) jednogłośnie wybrała Polaka, prezesa Kasy Krajowej Rafała Matusiaka na stanowisko przewodniczącego Rady Dyrektorów.Nowy szef WOCCU...
Czytaj dalej