Ruch Unii Kredytowych

Solidaryzm społeczny jest wpisany w naszą misję

Edukacja finansowa, wspieranie kultury, pomoc dzieciom – to tylko niektóre obszary działań pomocowych, które Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe kierują nie tylko do swoich Członków, ale też do szeroko pojętej społeczności. Jak pomagać skuteczniej? – zastanawiali się uczestnicy ostatniego panelu podczas XXVIII Krajowej Konferencji SKOK „Wspólnie ku zmianom”. – Prowadzimy edukację finansową dla wszystkich grup wiekowych, również …

Solidaryzm społeczny jest wpisany w naszą misję Read More »

Informacje o Uniach Kredytowych

Światowa Rada Unii Kredytowych (WOCCU), USA oraz Kasa Krajowa (KSKOK), Polska, jako członek WOCCU postanowiły utworzyć Regionalne Centrum Unii Kredytowych. Kasa Krajowa jest liderem systemu unii kredytowych w naszym regionie i stanowi, wspólnie z WOCCU, główne źródło ekspertyzy w dziedzinie rozwoju i zarządzania tymi spółdzielczymi instytucjami finansowymi służącymi społeczeństwom tego Regionu. Kasa Krajowa począwszy od …

Informacje o Uniach Kredytowych Read More »

Polak znów na czele Światowej Rady Unii Kredytowych

Światowa Rada Związków Kredytowych (WOCCU) jednogłośnie wybrała Polaka, prezesa Kasy Krajowej Rafała Matusiaka na stanowisko przewodniczącego Rady Dyrektorów. Nowy szef WOCCU będzie pełnił tę funkcję dwa lata. To wielkie, osobiste wyróżnienie Rafała Matusiaka i wyraz uznania światowej społeczności (WOCCU skupia unie z ponad stu państw, które obsługują 270 milionów ludzi) dla osiągnięć polskich Kas, wyrażone …

Polak znów na czele Światowej Rady Unii Kredytowych Read More »