Reklamacje

SKOK „WISŁA”

Szanowni Państwo,

Wszystkie zgłaszane opinie oraz reklamacje są dla nas bardzo cenne i stanowią źródło informacji o Państwa oczekiwaniach.
Zachęcamy do zapoznania się z Zasadami rozpatrywania reklamacji w SKOK „Wisła”, które dostępne poniżej do pobrania.