Zarząd i Rada Nadzorcza

SKOK „WISŁA”

Zarząd:

  1. Piotr Gawron – Prezes Zarządu
  2. Krzysztof Kisiel – Wiceprezes Zarządu
  3. Marek Walczyna – Wiceprezes Zarządu

Rada Nadzorcza:

  1. Daniel Kozłowski – Przewodniczący Rady
  2. Piotr Koter – Wiceprzewodniczący Rady
  3. Krzysztof Lorek – Sekretarz Rady
  4. Krzysztof Goluch – Członek Rady
  5. Andrzej Potyra – Członek Rady
  6. Ryszard Smolak – Członek Rady