O nas

SKOK „WISŁA”

Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo – Kredytowa „WISŁA”

jest nowoczesną instytucją, wyłącznie z polskim kapitałem. Służy swoim Członkom – Klientom dostarczając szeroki zakres produktów pożyczkowych, oszczędnościowych oraz ubezpieczeniowych. Podstawową zasadą i dewizą funkcjonowania SKOK „WISŁA” jest działanie dla dobra naszych członków oraz popularyzacja idei spółdzielczości.

MISJA SKOK „WISŁA”

Celem działalności SKOK „WISŁA” jest uzyskanie wysokiego poziomu zaufania i satysfakcji wśród swoich Członków – Klientów poprzez skuteczne zaspokajanie ich potrzeb i oczekiwań w zakresie usług finansowych oferowanych w sposób Nowoczesny, Etyczny i Odpowiedzialny (filozofia NEO).

HISTORIA SKOK „WISŁA”

Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo – Kredytowa „WISŁA” powstała w 1994 roku. Bazą członkowską i lokalową dla Kasy były Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. Do roku 1999 rozwój Kasy w zasadzie sprowadzał się do pozyskiwania nowych członków spośród pracowników tejże firmy jak i jej spółek-córek oraz popularyzacji idei spółdzielczości na terenie Zakładów Azotowych. Kolejny etap rozwoju Kasy, to wyjście poza Zakłady Azotowe. W roku 2000 SKOK przy ZA „Puławy” S.A. została przekształcona w Międzyzakładową Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo – Kredytową. Łączyło się to z otwarciem Punktu Kasowego na terenie miasta Puławy. Dalszy rozwój MZSKOK to otwarcie licznych palcówek na terenie województwa lubelskiego oraz połącznie ze SKOK przy Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie oraz zmiana nazwy na SKOK „WISŁA” (2001r.). W kolejnych latach nastąpiło połączenie ze SKOK „Szansa” w Chełmie oraz przyłączenie SKOK w Elektrowni Bełchatów.
W 2006 roku SKOK „WISŁA” została Laureatem etapu regionalnego Konkursu Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych – “Lodołamacze 2006” dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne. Nasza Kasa zajęła II miejsce w kategorii otwarty rynek pracy wśród wszystkich firm zgłoszonych do udziału w Konkursie z regionu mazowieckiego. Zdobycie II miejsca w tymże konkursie jest tym bardziej cenne, że w gronie laureatów nie było żadnej firmy z sektora bankowego czy też szerzej rozumianego rynku usług finansowych. Dlatego też zatrudnianie osób niepełnosprawnych na odpowiedzialnych stanowiskach uzyskało wielkie uznanie w oczach Kapituły Konkursu.
Obecnie, efektem wspólnej wieloletniej pracy i zaangażowania jest funkcjonowanie 22 placówek SKOK „WISŁA”, zgromadzenie ponad 88 mln zł aktywów, a także zjednoczenie w idei spółdzielczości ponad 13 tysięcy Członków.

Dane Firmy:

Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo – Kredytowa “WISŁA”
ul. Wróblewskiego 8A, 24-100 Puławy

NIP: 716–10–08–453
Regon: 430377832
Numer KRS: 0000054155