Solidaryzm społeczny jest wpisany w naszą misję

Edukacja finansowa, wspieranie kultury, pomoc dzieciom – to tylko niektóre obszary działań pomocowych, które Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe kierują nie tylko do swoich Członków, ale też do szeroko pojętej społeczności. Jak pomagać skuteczniej? – zastanawiali się uczestnicy ostatniego panelu podczas XXVIII Krajowej Konferencji SKOK „Wspólnie ku zmianom”.

– Prowadzimy edukację finansową dla wszystkich grup wiekowych, również dla seniorów – powiedział Kazimierz Janiak, prezes Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji Finansowej, organizacji założonej przez działaczy SKOK już 23 lata temu. – Wszędzie widzimy zapotrzebowanie na to, żeby z tą wiedzą docierać – podkreślił i dodał, że ta misja jest realizowania w formie różnorodnych projektów prowadzonych m.in. we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim i Ministerstwem Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej.

– Robimy wiele, od wielu lat dlatego, że od początku naszej działalności realizowaliśmy misję patrona naszej Kasy dr. Franciszka Stefczyka – deklarowała Beata Rusiecka-Kozłowska, dyrektor Departamentu Wspomagania Zarządzania w Kasie Stefczyka. Stefczyk był nauczycielem, historykiem, ekonomistą i społecznikiem, jedną z najważniejszych postaci polskiej spółdzielczości finansowej.

Wśród wielu inicjatyw Rusiecka-Kozłowska zwracała uwagę na pomoc tym, którzy jej najbardziej potrzebują, czyli dzieciom.
– Przykładem jest choćby nasz fundusz stypendialny, który przeznaczony jest dla dzieci ze szkół podstawowych, szkół średnich i studentów. Liczy się nie tylko nauka, ale zaangażowanie w życie lokalnych społeczności poprzez np. wolontariat – dodała Beata Rusiecka-Kozłowska. – Mamy pod opieką 26 domów dziecka w całej Polsce, jest to wieloletnia współpraca i staramy się zrobić wszystko, żeby środki przeznaczone na tę pomoc rzeczywiście do dzieci trafiały w formie np. wsparcia edukacji i wyjazdów wakacyjnych.

Inne projekty to m.in. wspieranie już 14 rok poznańskich pięcioraczków poprzez książeczki systematycznego oszczędzania – do osiągnięcia pełnoletności czy wsparcie dzieci w chorobie onkologicznej w Białymstoku. Te inicjatywy wspomaga akcja „Skarbonka”, czyli zbiórka pieniędzy w blisko 320 oddziałach Kasy.

Małgorzata Gatz, wiceprezes zarządu Kasy Krajowej przypomniała o udziale Kasy w corocznej akcji wspierania Polaków na Wschodzie, pomocy w zakupie leków dla kombatantów AK na Pomorzu czy wsparciu akcji krwiodawstwa na Lubelszczyźnie. Zapowiedziała też kreowanie nowych usług i produktów SKOK-ów, które będą zapobiegać marginalizacji pewnych grup społecznych.

Paneliści zauważyli, że wszystkie te działania i projekty powinny znaleźć się w orbicie zainteresowań mediów, chociaż, jak mówił ks. Jarosław Grabowski, redaktor naczelny tygodnika katolickiego „Niedziela”: „nie do końca jest tak, że jeżeli nie poinformujemy o jakimś ważnym wydarzeniu, czy jakimś dobru, to to dobro nie istnieje”.

Ksiądz Grabowski wyjaśniał, że „Niedziela” buduje pewną społeczność tych, którzy chcą nieść pomoc. „Tworzymy środowisko, aby te inicjatywy zebrać i ukierunkować tak, by pomoc dotarła bezpośrednio do zainteresowanego człowieka” – podkreślał.

O budowaniu społeczności i stwarzaniu miejsca dla wymiany doświadczeń między bardzo różnymi środowiskami mówił także Andrzej Dubiel, pomysłodawca odnowienia idei Kongresu Kultury Polskiej i cyklicznych jego edycji.

– Musimy mieć świadomość, że to, co robimy, to jest kropla w morzu potrzeb, ale gdyby tej kropli nie było, to morze byłoby uboższe, jak powiedziała kiedyś św. matka Teresa z Kalkuty – podsumował panel Kazimierz Janiak.

Źródło informacji: Centrum Prasowe PAP, 25 września 2020 r.