Solidaryzm społeczny jest wpisany w naszą misję

Edukacja finansowa, wspieranie kultury, pomoc dzieciom – to tylko niektóre obszary działań pomocowych, które Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe kierują nie tylko do swoich Członków, ale też do szeroko pojętej społeczności. Jak pomagać skuteczniej? – zastanawiali się uczestnicy ostatniego panelu podczas XXVIII Krajowej Konferencji SKOK „Wspólnie ku zmianom”.

– Prowadzimy edukację finansową dla wszystkich grup wiekowych, również dla seniorów – powiedział Kazimierz Janiak, prezes Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji Finansowej, organizacji założonej przez działaczy SKOK już 23 lata temu. – Wszędzie widzimy zapotrzebowanie na to, żeby z tą wiedzą docierać – podkreślił i dodał, że ta misja jest realizowania w formie różnorodnych projektów prowadzonych m.in. we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim i Ministerstwem Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej.

– Robimy wiele, od wielu lat dlatego, że od początku naszej działalności realizowaliśmy misję patrona naszej Kasy dr. Franciszka Stefczyka – deklarowała Beata Rusiecka-Kozłowska, dyrektor Departamentu Wspomagania Zarządzania w Kasie Stefczyka. Stefczyk był nauczycielem, historykiem, ekonomistą i społecznikiem, jedną z najważniejszych postaci polskiej spółdzielczości finansowej.

Wśród wielu inicjatyw Rusiecka-Kozłowska zwracała uwagę na pomoc tym, którzy jej najbardziej potrzebują, czyli dzieciom.
– Przykładem jest choćby nasz fundusz stypendialny, który przeznaczony jest dla dzieci ze szkół podstawowych, szkół średnich i studentów. Liczy się nie tylko nauka, ale zaangażowanie w życie lokalnych społeczności poprzez np. wolontariat – dodała Beata Rusiecka-Kozłowska. – Mamy pod opieką 26 domów dziecka w całej Polsce, jest to wieloletnia współpraca i staramy się zrobić wszystko, żeby środki przeznaczone na tę pomoc rzeczywiście do dzieci trafiały w formie np. wsparcia edukacji i wyjazdów wakacyjnych.

Inne projekty to m.in. wspieranie już 14 rok poznańskich pięcioraczków poprzez książeczki systematycznego oszczędzania – do osiągnięcia pełnoletności czy wsparcie dzieci w chorobie onkologicznej w Białymstoku. Te inicjatywy wspomaga akcja „Skarbonka”, czyli zbiórka pieniędzy w blisko 320 oddziałach Kasy.

Małgorzata Gatz, wiceprezes zarządu Kasy Krajowej przypomniała o udziale Kasy w corocznej akcji wspierania Polaków na Wschodzie, pomocy w zakupie leków dla kombatantów AK na Pomorzu czy wsparciu akcji krwiodawstwa na Lubelszczyźnie. Zapowiedziała też kreowanie nowych usług i produktów SKOK-ów, które będą zapobiegać marginalizacji pewnych grup społecznych.

Paneliści zauważyli, że wszystkie te działania i projekty powinny znaleźć się w orbicie zainteresowań mediów, chociaż, jak mówił ks. Jarosław Grabowski, redaktor naczelny tygodnika katolickiego „Niedziela”: „nie do końca jest tak, że jeżeli nie poinformujemy o jakimś ważnym wydarzeniu, czy jakimś dobru, to to dobro nie istnieje”.

Ksiądz Grabowski wyjaśniał, że „Niedziela” buduje pewną społeczność tych, którzy chcą nieść pomoc. „Tworzymy środowisko, aby te inicjatywy zebrać i ukierunkować tak, by pomoc dotarła bezpośrednio do zainteresowanego człowieka” – podkreślał.

O budowaniu społeczności i stwarzaniu miejsca dla wymiany doświadczeń między bardzo różnymi środowiskami mówił także Andrzej Dubiel, pomysłodawca odnowienia idei Kongresu Kultury Polskiej i cyklicznych jego edycji.

– Musimy mieć świadomość, że to, co robimy, to jest kropla w morzu potrzeb, ale gdyby tej kropli nie było, to morze byłoby uboższe, jak powiedziała kiedyś św. matka Teresa z Kalkuty – podsumował panel Kazimierz Janiak.

Źródło informacji: Centrum Prasowe PAP, 25 września 2020 r.

 

Solidaryzm społeczny jest wpisany w naszą misję
Ruch Unii Kredytowych

Solidaryzm społeczny jest wpisany w naszą misję

Edukacja finansowa, wspieranie kultury, pomoc dzieciom – to tylko niektóre obszary działań pomocowych, które Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe kierują nie tylko...
Czytaj dalej
Informacje o Uniach Kredytowych
Ruch Unii Kredytowych

Informacje o Uniach Kredytowych

Światowa Rada Unii Kredytowych (WOCCU), USA oraz Kasa Krajowa (KSKOK), Polska, jako członek WOCCU postanowiły utworzyć Regionalne Centrum Unii Kredytowych....
Czytaj dalej
Polak znów na czele Światowej Rady Unii Kredytowych
Ruch Unii Kredytowych

Polak znów na czele Światowej Rady Unii Kredytowych

Światowa Rada Związków Kredytowych (WOCCU) jednogłośnie wybrała Polaka, prezesa Kasy Krajowej Rafała Matusiaka na stanowisko przewodniczącego Rady Dyrektorów.Nowy szef WOCCU...
Czytaj dalej