Dobry Start 300 zł dla ucznia

Od 1 lipca 2023 wnioski na świadczenia można składać
w bankowości elektronicznej eSKOK

SKOK „WISŁA”

 

Komu przysługuje świadczenie?

Świadczenie
dobry start przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole do
ukończenia przez nie 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się
w szkole, otrzymują świadczenie do ukończenia przez nie 24 roku życia.

Wniosek online już od 1 lipca !

Wniosek
o świadczenie  dobry start można składać online już od 1 lipca przez
stronę empatia.mrpips.gov.pl lub przez bankowość elektroniczną oraz od 1
sierpnia droga tradycyjną (w formie papierowej). Wniosek należy złożyć
do 30 listopada. 

Jak otrzymać wsparcie?

                                  Należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama, tata lub opiekun dziecka.

Kiedy pomoc trafi do rodziny?

Złożenie
wniosku w lipcu lub w sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie
później niż do 30 września. Gdy zostanie złożony w kolejnych miesiącach,
to pomoc do rodziny trafi w ciągu 2 miesięcy do dnia złożenia wniosku. 

Program
„Dobry Start” to inwestycja w edukacje polskich dzieci. To 300 zł
jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok
szkolny. Rodziny otrzymuje je bez względu na dochód.