Usługa przekazu pieniężnego Western Union to międzynarodowe przekazy pieniężne.

Wysyłaj i odbieraj pieniądze online lub osobiście  w dowolnej placówce SKOK WISŁA.

Przekaz Western Union możesz nadać i odebrać w PLN.

 

 

Western Union Payment Services Ireland Limited („Western Union”) – unijna instytucja płatnicza zarejestrowana przez Centralny Bank Irlandii, świadczy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej usługi przekazu pieniężnego za pośrednictwem sieci agentów, w tym m.in. STEFCZYK FINANSE S.A., ul. Legionów 126-128, 81-472 Gdynia, zarejestrowanego przez Centralny Bank Irlandii pod numerem C138385 oraz sieci jego Subagentów. Subagentem świadczącym usługę w niniejszej placówce jest Pani Teresa Szkudy, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą „Teresa Szkudy – Przekazy pieniężne”, zarejestrowana przez Centralny Bank Irlandii pod numerem C60496. Zapraszamy do korzystania z usługi przekazu pieniężnego, świadczonej przez Subagenta Western Union w placówkach SKOK WISŁA.