Myślę, Decyduję, Działam – finanse dla najmłodszych

II edycja projektu: „Myślę, decyduję, działam – finanse dla najmłodszych”.


Zapraszamy szkoły, nauczycieli (wychowawców klas pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2020/2021) oraz uczniów klas pierwszych szkół podstawowych do udziału w II edycji innowacyjnego projektu z zakresu edukacji finansowej pt. “Myślę, decyduję, działam – finanse dla najmłodszych”. Projekt jest realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.

Głównym celem projektu jest wdrożenie programu edukacji finansowej (zgodnego z podstawą programową) autorstwa Prof. dr hab. Małgorzaty Żytko (Uniwersytet Warszawski), dr Aliny Kalinowskiej (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski) oraz Ewy Kruk (SKEF), przeznaczonego dla wybranych w drodze rekrutacji klas pierwszych – etap wczesnoszkolny. Projekt będzie realizowany w latach 2021-2023 w oparciu o przygotowane materiały dydaktyczne: pakiet dla ucznia i poradnik dla nauczyciela. Materiały mają pozytywne opinie oraz rekomendację.

Cele szczegółowe projektu to m.in. rozwój wiedzy i umiejętności finansowych uczniów poprzez umożliwienie dzieciom osobistego przeżycia sytuacji edukacyjnych związanych z zarządzaniem pieniędzmi, zdobywania doświadczeń przy rozwiązywaniu problemów, rozwój podstaw krytycznego myślenia uczniów dotyczącego konsekwencji podejmowania decyzji finansowych, ich znaczenia w życiu każdej osoby i rodziny oraz rozwój kompetencji zawodowych wśród nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej.

„Myślę, decyduję, działam – finanse dla najmłodszych” opiera się na koncepcji „pakietu projektów edukacyjnych”, które sprzyjają doświadczaniu przez dzieci nowych sytuacji związanych z posługiwaniem się pieniędzmi w sposób świadomy, budowaniu intuicji finansowej i rozumieniu tego obszaru życia w sposób odpowiedzialny i krytyczny. Obszary tematyczne programu to: pieniądz, zarabianie pieniędzy, gospodarstwo domowe, przedsiębiorstwo, sklep, instytucje finansowe, oszczędzanie i inwestowanie, solidarność i wzajemna pomoc.

Projekt „Myślę, decyduję, działam – finanse dla najmłodszych” wypełnia lukę w obszarach edukacji ekonomicznej społeczeństwa. Ma innowacyjny charakter, dzięki odejściu od tradycyjnej “podręcznikowej” metody realizacji na rzecz otwartego pakietu edukacyjnego, ściśle związanego z edukacją matematyczną i społeczną. Otwarta konstrukcja programu pozwala na włączenie pakietu edukacyjnego „Myślę, decyduję, działam – finanse dla najmłodszych” zarówno w trakcie zajęć w klasie, jak i w formie zajęć pozalekcyjnych.

„Myślę, decyduję, działam – finanse dla najmłodszych”:
• zapoznaje dzieci z podstawowymi pojęciami z zakresu ekonomii, uświadamia im istnienie szeregu instytucji finansowych, buduje wiedzę na temat pieniądza;
• rozwija doświadczenia i umiejętności dzieci związane z funkcjonowaniem w rzeczywistości finansowej;
• umożliwia osobiste przeżycie sytuacji edukacyjnych związanych z zarządzaniem pieniędzmi w konkretnych sytuacjach, krytyczne czytanie tekstów związanych z pieniędzmi;
• rozwija umiejętności wartościowania i rozumienia humanistycznego wymiaru procesów finansowych i namysłu nad wyborami związanymi z finansowym wymiarem stylów życia;
• rozwija postawę krytycznego myślenia nad spotykanymi na co dzień zjawiskami kultury finansowej.

W ramach projektu uczniowie:
➢ zdobędą wiedzę finansową, która uczyni ich bardziej świadomymi konsumentami,
➢ wezmą udział w zajęć pozalekcyjnych:
w klasie pierwszej – 12 godz. lekcyjnych,
w klasie drugiej – 42 godz. lekcyjne,
w klasie trzeciej 26 godz. lekcyjnych
łącznie: 80 godzin lekcyjnych w okresie (2021-2023),
➢ otrzymają pakiety edukacyjne wraz z segregatorem,
➢ wezmą udział w trzech konkursach,
➢ otrzymają upominki oraz dyplomy na zakończenie zajęć.

W ramach projektu nauczyciele:
➢ zdobędą unikalne doświadczenie edukatorów finansowych i zrealizują 80 godzin zajęć pozalekcyjnych w kolejnych 3 latach szkolnych (2021-2023) + 16 godz. lekcyjnych przeznaczonych na inne obowiązki w zakresie realizacji projektu.
➢ otrzymają wynagrodzenie za 96 godzin w tym: (80 godz. prowadzonych zajęć z uczniami oraz 16 godz. poświęconych na inne obowiązki związane z udziałem w projekcie),
➢ wezmą udział w warsztatach metodycznych on-line (17 godzin),
➢ otrzymają pakiet edukacyjny oraz poradnik dla nauczyciela,
➢ wezmą udział w dwudniowych warsztatach doszkalających,
➢ wezmą udział w konkursie z nagrodami,
➢ wezmą udział w seminarium podsumowującym projekt.

Proces rekrutacji nauczycieli będzie odbywać się w oparciu o następujące kryteria:
• Udział w projektach z zakresu edukacji finansowej;
• Ocena uzasadnienia chęci udziału w projekcie;
• Odpowiedzi na pytania otwarte z zakresu edukacji finansowej.

Do II edycji projektu zostanie zrekrutowanych 44 nauczycieli, w tym nie więcej niż 5 będą to nauczyciele z I edycji, do których Organizator wyśle zaproszenia do udziału w projekcie.

Rekrutacja zostanie przeprowadzona w obszarze co najmniej 6 województw: pomorskiego, zachodnio-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, małopolskiego i lubelskiego.

Zostanie stworzona lista rezerwowa zainteresowanych na wypadek ew. rezygnacji nauczyciela lub jego niemożności udziału w warsztatach metodycznych dla nauczycieli.

Wszyscy wybrani do projektu w procesie rekrutacji nauczyciele podpiszą za zgodą szkoły umowy zawierające m.in. obowiązki i prawa stron związane z realizacją działań projektu i osiąganiem założonych wskaźników.

Za rekrutację uczniów będą odpowiadali nauczyciele-wychowawcy.

Przystąpienie ucznia do udziału w projekcie będzie wymagało uzyskania zgody rodziców.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 22 lutego 2021 roku.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani udziałem w projekcie prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie skanu na adres: ikarmasz@skef.pl do dnia 22 lutego 2021 roku.

Osoby udzielające informacji nt. projektu:
➢ Iwona Karmasz – tel. 58 624 98 76; 695 981 034 (kontakt tel. w godzinach pracy biura 8-16), e-mail: ikarmasz@skef.pl
➢ Ewa Kruk – tel. 58 624 98 74, 603 222 041, (kontakt tel. w godzinach pracy biura 8-16),e-mail: ekruk@skef.pl

Pliki do pobrania:
1. Formularz zgłoszeniowy do II edycji projektu MDD (pdf).
2. List do szkół – zaproszenie do udziału w projekcie (pdf).