Zmiana sposobu potwierdzania płatności kartą w Internecie

Szanowni Państwo,

informujemy, że  od dnia 1 marca 2022r. realizacja transakcji w Internecie odbywać się będzie tylko i wyłącznie  z zastosowaniem dwustopniowego uwierzytelnienia tj. e-hasło i jednorazowy kod SMS.

Oznacza to, że dobiega końca okres przejściowy, w którym możecie Państwo dokonywać transakcji wyłącznie przy użyciu metody SMS.

Klienci, którzy mają zdefiniowane e-hasło uwierzytelniani są wg nowych zasad, zatem nie odczują żadnych zmian po 28 lutego. W przypadku klientów, którzy do tej pory tego nie zrobili informujemy, że jeżeli do końca bieżącego miesiąca nie ustawią e-hasła w bankowości elektronicznej to utracą możliwość wykonywania transakcji w Internecie.

Zmiana w sposobie uwierzytelniania transakcji internetowych wprowadzona została w celu spełnienia wymogów nakładanych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, tzn. art. 32i ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (silne uwierzytelnienie, wprowadzone tzw. Dyrektywą PSD2).

W związku z powyższym od 1 marca 2022r.  usługa silnego uwierzytelnienia w SKOK opierać będzie się o łączne zastosowanie dwóch czynników:

  • kod SMS – element posiadania – jak miało to miejsce o tej pory,
  • hasło do transakcji internetowych (e-hasło) – element wiedzy – zdefiniowane przez klienta w systemie bankowości elektronicznej e-skok.

W zależności od specyfiki danego sklepu internetowego przebieg może się nieznacznie różnić, co do zasady jednak w pierwszej kolejności będziecie Państwo proszeni o podanie e-hasła, a następnie o jednorazowy kod sms.

Posiadacz lub Użytkownik karty może nadać e-hasło wyłącznie w serwisie bankowości elektronicznej. Na ekranie głównym serwisu bankowości elektronicznej należy wybrać zakładkę KARTY, a następnie Ustaw/Zmień e-hasło. Na kolejnym ekranie należy wprowadzić nowe e-hasło, składające się z 6 cyfr. Jeżeli wcześniej Posiadacz/Użytkownik zdefiniował e- hasło – zostanie ono zastąpione przez aktualnie wprowadzone. Jeżeli proces przebiegł poprawnie, powinien wyświetlić się ekran potwierdzający nadanie nowego e-hasła

Pragniemy Państwa poinformować, iż na chwilę obecną e-hasło może ustawić jedynie Posiadacz rachunku. Pełnomocnik do rachunku z uwagi na brak wielologinowości w e-skok (więcej niż 1 login  przypisany do tego samego rachunku), nie ma możliwości zdefiniowania e-hasła w bankowości elektronicznej, w związku z czym, nie zrealizuje transakcji w Internecie po 28 lutego.

W związku z powyższym jeśli pełnomocnicy do rachunków wykonują transakcje w Internecie,  to od 1 marca będą to mogli zrobić jedynie przy pomocy Posiadacza rachunku, który ma zdefiniowane e-hasło i może zrealizować transakcję internetową w imieniu ustanowionego przez siebie pełnomocnika.

Prace nad wdrożeniem wielologinowości są w trakcie realizacji i powinny się zakończyć w ciągu najbliższych 3 miesięcy o czym zostaną Państwo niezwłocznie poinformowani.

Zarząd SKOK „WISŁA”