LOKATY STANDARDOWE

To produkty skierowane do osób, które cenią wygodę i komfort oszczędzania. Jesteś zainteresowany pomnożeniem swoich oszczędności? Załóż lokatę w SKOK WISŁA!
Nazwa lokaty  Lokata Standardowa 
Waluta  PLN 
Minimalna kwota lokaty  Brak 
Maksymalna kwota lokaty  Brak 
Liczba rachunków  Bez ograniczeń 
Okres lokaty w miesiącach  Rodzaj stopy procentowej  Oprocentowanie w skali roku 
1-1  STAŁA  0,10 % 
2-2  0,10 % 
3-5  0,10 % 
6-6  0,20 % 
9-11  ZMIENNA  0,30 % 
12-14  0,60 % 
15 -17  0,65% 
18-23  0,65% 
24-35  0,70 % 
36-36  0,75 % 
Kapitalizacja  Roczna 
Odnawialność  Tak – w przypadku niepodjęcia lokaty wraz z odsetkami powiększą kwotę lokaty 
Skutki zerwania lokaty przed terminem, na jaki została założona  W razie podjęcia wkładu przed upływem okresu umownego posiadaczowi nie przysługują odsetki naliczone do dnia poprzedzającego wypłatę włącznie. 
Warunki zmiany oprocentowania lokaty
z oprocentowaniem zmiennym 
Zmiana rocznej stopy oprocentowania następuje raz na kwartał kalendarzowy, w przypadku podwyższenia lub obniżenia stopy procentowej kredytu lombardowego ustalanej przez Narodowy Bank Polski i w zakresie, w jakim wysokość tej stopy uległa zmianie w danym kwartale. Zarząd Kasy zobowiązany jest podjąć stosowną uchwałę o ustaleniu stopy procentowej w pierwszym miesiącu następującym po kwartale kalendarzowym, w którym nastąpiła wyżej opisana zmiana wysokości stopy procentowej kredytu lombardowego. Zmieniona stopa procentowa obowiązuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, dnia wejścia w życie tej zmiany, w którym Zarząd Kasy podjął uchwałę o zmianie stopy procentowej. 

Jak otrzymać?

1

Wypełnij formularz kontaktowy

2

Ustal telefonicznie termin spotkania z Doradcą w oddziale

3

Przyjdź na umówione spotkanie do wybranej placówki z dowodem osobistym w celu podpisania umowy

Wszystkie depozyty w SKOK „Wisła” są gwarantowane przez: