LOKATA SZYBKI ZYSK

Lokata składana jest na okres 14 dni i w przypadku jej niepodjęcia ulega ona odnowieniu na kolejny okres umowny. Całość odsetek od tej lokaty nalicza się z końcem okresu umownego i powiększa kwotę bazową lokaty.

LOKATA SZYBKI ZYSK

 • Oprocentowanie nominalne roczne stałe – 0,10 %.
 • Minimalna kwota lokaty: 1 000 zł.
 • Maksymalna kwota lokaty: 50 000 zł.
 • Maksymalna ilość rachunków: 5.
 • Okres trwania lokaty: 14 dni.
 • Skutki zerwania lokaty przed terminem, na jaki została założona - w razie podjęcia wkładu przed upływem okresu umownego posiadaczowi nie przysługują odsetki naliczone do dnia poprzedzającego wypłatę włącznie.
 • Właściwa dla kolejnego okresu umownego jest stopa procentowa Lokaty terminowej 14 – dniowej obowiązująca w dniu odnowienia Umowy lokaty

 • Jak otrzymać?

  1

  Wypełnij formularz kontaktowy

  2

  Ustal telefonicznie termin spotkania z Doradcą w oddziale

  3

  Przyjdź na umówione spotkanie do wybranej placówki z dowodem osobistym w celu podpisania umowy

  Wszystkie depozyty w SKOK „Wisła” są gwarantowane przez: