LOKATA POWITALNA XXIX

Lokata przeznaczona dla nowych członków Kasy i może być założona wyłącznie w okresie do 7 dni od dnia podpisania deklaracji członkowskiej. Warunkiem dodatkowym przy założeniu „Lokaty Powitalnej” jest zawarcie umowy o prowadzenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego z funkcją eSKOK oraz systematycznymi wpływami zasilającymi rachunek - minimum 400zł miesięcznie. W przypadku skorzystania z oferty promocyjnej rachunek nie może zostać zamknięty przez okres, co najmniej sześciu miesięcy od dnia otwarcia rachunku.

LOKATA POWITALNA XXIX

 • Okres trwania lokaty: 6 miesiące.
 • Oprocentowanie nominalne roczne stałe – 1,50%
 • Maksymalna kwota lokaty : 35 000, 00 zł.
 • Maksymalna ilość rachunków: dowolna – jednak łączne środki zdeponowane przez członka na wszystkich „Lokatach Powitalnych” nie mogą przekroczyć kwoty 35 000,00 zł.
 • Obligatoryjne założenie rachunku ROR z funkcją eSKOK i systematycznymi wpływami zasilającymi rachunek - minimum 400zł miesięcznie oraz podanie adresu e-mail do wysyłania miesięcznych wyciągów z rachunku.
 • Po zakończeniu trwania umowy, w przypadku nie wycofania oszczędności przez klienta, lokata ulega przedłużeniu na warunkach obowiązujących dla 6 miesięcznej lokaty standardowej z oprocentowaniem stałym.

 • Jak otrzymać?

  1

  Wypełnij formularz kontaktowy

  2

  Ustal telefonicznie termin spotkania z Doradcą w oddziale

  3

  Przyjdź na umówione spotkanie do wybranej placówki z dowodem osobistym w celu podpisania umowy

  Wszystkie depozyty w SKOK „Wisła” są gwarantowane przez: