DOMÓW I MIESZKAŃ

Wiele wysiłku i pieniędzy kosztowało Cię stworzenie Twojego wymarzonego domu. Nie pozwól, by zaskoczyły Cię skutki przykrych zdarzeń losowych, takich jak: włamanie, pożar czy zalanie.

Dzięki tej ofercie nasi Klienci mogą indywidualnie dokonać wyboru sum i zakresów ubezpieczenia w zależności od swoich potrzeb oraz możliwości finansowych.

Przedmiotem ubezpieczenia może być:

 • dom jednorodzinny
 • dom jednorodzinny w budowie
 • stałe elementy domu jednorodzinnego/mieszkania
 • ruchomości domowe
 • mieszkanie (jako część budynku wielomieszkaniowego)
 • odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym.

Zakres ochrony mienia dotyczy szkód powstałych w wyniku:

 • pożaru i innych zdarzeń losowych (m.in. uderzenia pioruna, wybuchu, upadku statku powietrznego, huraganu, powodzi, deszczu nawalnego, zalania, gradu, obsunięcia się ziemi, dymu i sadzy, upadku drzewa, uderzenia pojazdu), a za opłatą dodatkowej składki również wskutek przepięć
 • kradzieży z włamaniem i rozboju.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zapewnia Klientom szeroką ochronę w zakresie szkód wyrządzonych osobom trzecim w związku z użytkowaniem mieszkania lub domu oraz wykonywaniem czynności życia prywatnego.

Zalety ubezpieczenia

 • możliwość wybrania odpowiedniego zakresu ubezpieczenia w zależności od potrzeb Klienta
 • minimum formalności – ubezpieczenie zawierane jest w Oddziale SKOK bez konieczności „lustracji” ubezpieczanego majątku
 • brak „zasady proporcji” przy wypłacie odszkodowania
 • możliwość płatności składki w ratach
 • szybka i sprawna likwidacja szkód.

Co możesz ubezpieczyć?

  • mieszkanie lub dom jednorodzinny wraz ze stałe elementy wyposażenia (np.: drzwi, podłogi, wbudowane na stałe meble)
  • ruchomości domowe (np.: sprzęt elektroniczny, urządzenia domowe)
  • dom jednorodzinny w budowie
  • zewnętrzne stałe elementy domu lub mieszkania (np. anteny satelitarne, kolektory słoneczne, markizy)
  • OC Twoje lub domowników (np. gdy Twoje dziecko przypadkiem stłucze szybę sąsiadowi)
a dodatkowo:
 • domek letniskowy, nagrobek, budynki gospodarcze, zewnętrzne elementy anteny satelitarnej lub kolektory słoneczne
 • szyby od stłuczenia lub pęknięcia (okienne, drzwiowe, jak również płytę grzewczą)
 • siebie i domowników od następstw nieszczęśliwych wypadków
 • ryzyko dewastacji mienia
 • NOWOŚĆ – atrakcyjne ubezpieczenie assistance “Mój DOM” dostępny w dwóch zakresach: podstawowym (np. pomoc hydraulika, szklarza, elektryka) oraz rozszerzonym (np. pokrycie kosztów materiałów i części zamiennych
  wykorzystywanych przez zamówionych specjalistów)

Dlaczego warto?

 • szeroki zakres ubezpieczenia, z możliwością indywidualnego dopasowania w zależności od potrzeb oraz możliwości finansowych
 • system atrakcyjnych zniżek
 • możliwość płatności składki w ratach
 • możliwość ubezpieczenia mienia w mieszkaniu na parterze i ostatnim piętrze bez konieczności, stosowania dodatkowych zabezpieczeń
 • ubezpieczenie może być jedną z form zabezpieczenia kredytu hipotecznego,
 • szybka i sprawna likwidacja szkód

Dostępne w placówkach SKOK Wisła.