DO POŻYCZEK

Ubezpiecz swoje zobowiązania. Pamiętaj o konieczności ochrony swojego domowego budżetu na wypadek kłopotów ze spłatą swoich wierzytelności.

TWÓJ WALOR – INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW

Ubezpiecz swoją pożyczkę już teraz, skorzystaj z indywidualnego ubezpieczenia NNW TWÓJ WALOR. W trudnej sytuacji spłatę kolejnych rat przejmie na siebie SALTUS Ubezpieczenia.

TWOJA POSADA – INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE NA WYPADEK UTRATY PRACY

Skorzystaj z indywidualnego ubezpieczenia na wypadek utraty pracy TWOJA POSADA i czuj się bezpiecznie z SALTUS Ubezpieczenia. Przejmiemy spłatę kolejnych rat na wypadek Twoich problemów finansowych spowodowanych stratą pracy.

TWOJA PROMESA – INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE NA WYPADEK ŚMIERCI POŻYCZKOBIORCY

Indywidualne ubezpieczenie ochronne, które gwarantuje przejęcie przez towarzystwo ubezpieczeniowe niespłaconej pożyczki w przypadku śmierci pożyczkobiorcy.

TWOJA LINIA – INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE LINII POŻYCZKOWEJ

Ubezpieczenie linii pożyczkowej, na wypadek śmierci pożyczkobiorcy.

TWOJA CHWILÓWKA – INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE POŻYCZKI-CHWILÓWKI

TWOJA CHWILÓWKA to gwarantowane zabezpieczenie dla osób korzystających z pożyczek-chwilówek, które ma na celu zabezpieczenie spłaty należności na wypadek śmierci pożyczkobiorcy

TWÓJ BONUS – INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE, DO HIPOTEK

Ubezpieczenie na życie TWÓJ BONUS to propozycja skierowana do osób posiadających lub zamierzających skorzystać z pożyczki hipotecznej/kredytu hipotecznego.

TWÓJ DUET – INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE NA WYPADEK ŚMIERCI POŻYCZKOBIORCY, W TYM ŚMIERCI W NNW

Ubezpieczenie na życie TWÓJ DUET to nowy produkt ochronny do pożyczki, który łączy w sobie dwa zakresy – ubezpieczenie na wypadek śmierci pożyczkobiorcy oraz ubezpieczenie na wypadek śmierci w skutek NNW.