Konta osobiste

Będąc członkiem SKOK „WISŁA” masz dostęp do szerokiego wachlarza Rachunków Oszczędnościowo - Rozliczeniowych, z którego na pewno wybierzesz konto dopasowane do Twoich potrzeb.

 W ofercie posiadamy Rachunki z

 - bezpłatnie wydaną kartą Visa

 - dostępem do Rachunku przez Internet

 - możliwością otwarcia linii pożyczkowej, pod warunkiem, że masz stały dochód

 

Środki członków SKOK „WISŁA” zgromadzone na Rachunku są objęte gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz.U. z 2009 r., Nr 84, poz. 711 z późn. zm.).