Konta osobiste

Będąc członkiem SKOK „WISŁA” masz dostęp do szerokiego wachlarza Rachunków Oszczędnościowo - Rozliczeniowych, z którego na pewno wybierzesz konto dopasowane do Twoich potrzeb.

 W ofercie posiadamy Rachunki z

 - bezpłatnie wydaną kartą Visa

 - dostępem do Rachunku przez Internet

 - możliwością otwarcia linii pożyczkowej, pod warunkiem, że masz stały dochód

 

Środki członków SKOK „WISŁA” zgromadzone na Rachunku są objęte gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz.U. z 2009 r., Nr 84, poz. 711 z późn. zm.).

 

W związku z obowiązkiem informacyjnym wskazanym w Art. 20b ust. 3 Ustawy z dnia 30 listopada 2016r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz  niektórych innych ustaw (Dz. U. 2016.1997)  dokument dotyczący opłat powinien być udostępniony przez Dostawcę  na swojej stronie internetowej:

Dokument-dotyczcy-opat---e-Konto-na-strat.pdf
Dokument-dotyczcy-opat--e-Konto-dla-Aktywnych--VISA.pdf
Dokument-dotyczcy-opat_-e-ROR--VISA.pdf
Dokument-dotyczcy-opat_-e-ROR.pdf
Dokument-dotyczcy-opat_-rachunek-podstawowy.pdf
Dokumnet-dotyczcy-opat---ROR-Classic.pdf
Dokumnet-dotyczcy-opat---ROR-ClassicVISA.pdf
Dokumnet-dotyczcy-opat--ROR-Senior.pdf
Dokumnet-dotyczcy-opat--e-Konto-na-strat--VISA.pdf
Dokumnet-dotyczcy-opat-_ROR-Classic.pdf
Dokumnet-dotyczcy-opat_Konto-dla-Aktywnych--VISA.pdf
Glosariusz-poj-stosowanych-Dokumencie-dotyczcym-opat.pdf