Ład korporacyjny

Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa „WISŁA” w Puławach stosuje „Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego 22 lipca 2014 roku.

Kliknij w nazwę aby pobrać dokument. Do podglądu pliku wymagany jest czytnik PDF.

  1. Polityka w zakresie stosowania ładu korporacyjnego

  2. Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego

  3. Ocena stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego za rok 2019

  4. Uchwała nr 17/2015 XXI Zebrania Przedstawicieli SKOK „WISŁA” z dnia 30.06.2015r.

  5. Tekst jednolity „Kodeks dobrych praktyk i zasad działania Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo – Kredytowych”.