RACHUNEK TANDEM

Rachunek bieżący TANDEM służy do gromadzenia środków pieniężnych, przeprowadzania rozliczeń i dokonywania transakcji związanych z prowadzoną przez członków SKOK działalnością gospodarczą.

Posiadaczami rachunku mogą być osoby będące członkami SKOK, które: 

  • prowadzą działalność gospodarczą jednoosobowo i rozliczają się z urzędem skarbowym w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, karty podatkowej lub na zasadach ogólnych, 
  • uzyskują dochód z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w rolnictwie, 
  • prowadzą działalność gospodarczą wykonując wolny zawód, 
  • prowadzą działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej. 

Jak założyć rachunek firmowy? 

Wystarczy przyjść do dowolnie wybranego oddziału SKOK WISŁA, złożyć wniosek oraz przedłożyć dokumenty: 

  • dowód osobisty, 
  • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, 
  • zaświadczenie o numerze NIP i REGON, 
  • umowę spółki, w przypadku spółek cywilnych. 

Jak otrzymać?

1

Wypełnij formularz kontaktowy

2

Ustal telefonicznie termin spotkania z Doradcą w oddziale

3

Przyjdź na umówione spotkanie do wybranej placówki z dowodem osobistym w celu podpisania umowy

Wszystkie depozyty w SKOK „Wisła” są gwarantowane przez: