RACHUNEK SYSTEMATYCZNEGO OSZCZĘDZANIA (RSO)

Rachunek systematycznego oszczędzania to idealne rozwiązanie dla osób, które są zainteresowane regularnym comiesięcznym oszczędzaniem z góry określonej kwoty.

Nazwa  

Rachunek Systematycznego Oszczędzania RSO  

Waluta 

PLN 

Minimalna kwota wpłat 

10zł 

Maksymalna kwota wpłat 

Brak 

Liczba rachunków 

Bez ograniczeń 

Okres w miesiącach 

Rodzaj stopy procentowej 

Oprocentowanie w skali roku 

3-5 

STAŁA 

0,10 % 

6-8 

0,20 % 

9-11 

 0,30 % 

12-17 

0,60 % 

18-23 

0,60 % 

24-24 

0,60 % 

36-59 

ZMIENNA 

0,70 % 

60-119 

0,70% 

120-120 

0,70% 

Kapitalizacja 

Roczna 

Odnawialność 

Tak – w przypadku niepodjęcia Rachunku wraz z odsetkami powiększą kwotę Rachunku 

Skutki zerwania Rachunku przed terminem, na jaki został założony 

W razie podjęcia wkładu przed upływem okresu umownego posiadaczowi nie przysługują odsetki naliczone do dnia poprzedzającego wypłatę włącznie. 

Warunki zmiany oprocentowania Rachunku z oprocentowaniem zmiennym 

Zmiana rocznej stopy oprocentowania następuje raz na kwartał kalendarzowy, w przypadku podwyższenia lub obniżenia stopy procentowej kredytu lombardowego ustalanej przez Narodowy Bank Polski i w zakresie, w jakim wysokość tej stopy uległa zmianie w danym kwartale. Zarząd Kasy zobowiązany jest podjąć stosowną uchwałę o ustaleniu stopy procentowej w pierwszym miesiącu następującym po kwartale kalendarzowym, w którym nastąpiła wyżej opisana zmiana wysokości stopy procentowej kredytu lombardowego. Zmieniona stopa procentowa obowiązuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, dnia wejścia w życie tej zmiany, w którym Zarząd Kasy podjął uchwałę o zmianie stopy procentowej. 

Jak otrzymać?

1

Wypełnij formularz kontaktowy

2

Ustal telefonicznie termin spotkania z Doradcą w oddziale

3

Przyjdź na umówione spotkanie do wybranej placówki z dowodem osobistym w celu podpisania umowy

Wszystkie depozyty w SKOK „Wisła” są gwarantowane przez: