Konkurs SKEF “Lektura łącząca pokolenia”

Konkurs dla członków SKEF i SKOK

pt: „Lektura łącząca pokolenia”.

Do wygrania nagroda główna 500 zł oraz jedno wyróżnienie w kwocie 250 zł.

Konkurs organizowany jest przez Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej i rozpoczyna się
1 lipca 2021 r.

Aby wziąć udział w konkursie, należy posiadać status członka Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji Finansowej (SKEF) i Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej (SKOK), być osobą fizyczną, pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałą na terytorium Rzeczypospolitej Polski.

Należy zapoznać się z Regulaminem Konkursu i napisać pracę na temat:

„Podaj przykład książki, z zasobów literatury polskiej, która łączy pokolenia i będzie ciekawą lekturą np.: podczas wakacji”. Uzasadnij swój wybór, dzieląc się swoimi refleksami.

Swoja pracę konkursową prześlij wraz z formularzem zgłoszeniowym na adres:

Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej 81-472 Gdynia ul. Legionów 126 z dopiskiem„Lektura łącząca pokolenia” do dnia 16 sierpnia 2021 r. do godz. 16.00 (decyduje data wpływu do biura Organizatora).

Na zwycięzców konkursu czekają nagrody pieniężne: nagroda główna 500 zł oraz jedno wyróżnienie w kwocie 250 zł. 

Szczegółowe informacje o konkursie wraz z regulaminem konkursu, formularzem zgłoszeniowym dostępne są na stronie:

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie !!!

https://www.skef.pl/stowarzyszenie/nasza-wiez-czlonkowska-konkursy/

Do pobrania (pliki w formacie pdf):
1. Formularz zgłoszeniowy.
2. Regulamin konkursu.