Fundusze Inwestycyjne Altus TFI S.A.

Fundusz Inwestycyjny to instytucja zbiorowego inwestowania, która lokuje powierzone środki pieniężne w różne instrumenty dostępne na rynku finansowym – akcje, papiery dłużne, czyli np. obligacje i bony skarbowe lub inne aktywa.

 

Chcesz w efektywny i etyczny sposób pomnażać swój kapitał, ale nie czujesz się ekspertem w tej dziedzinie? Nasze fundusze są właśnie dla Ciebie! Zarządzaj swoimi pieniędzmi zgodnie z potrzebami i ciesz się korzyściami systematycznego oszczędzania.

 

Poznaj korzyści inwestowania za pośrednictwem Altus TFI S.A.:

  • Elastyczność - Wybierz fundusz dopasowany do Ciebie, który najbardziej odpowiada Twoim potrzebom i oczekiwaniom. Możesz rozpocząć inwestowanie od niewielkich wpłat – pierwsza i każda kolejna to nie mniej niż 200 zł.
  • Oszczędność - Poniesione przez Ciebie koszty będą mniejsze, niż gdybyś inwestował na giełdzie.
  • Prostota - Nie musisz posiadać specjalistycznej wiedzy w dziedzinie inwestowania – zaufaj wiedzy naszych ekspertów.
  • Wygoda - Sam zadecyduj o tym, ile, kiedy i w jakim zakresie inwestować. A jeśli stwierdzisz, że inwestowanie nie jest dla Ciebie - w każdej chwili możesz się wycofać nie tracąc tego, co zyskałeś podczas inwestowania.

 

Inwestując z Altus TFI S.A. możesz wybierać spośród szerokiej gamy funduszy.

 

SKOK FIO Rynku Pieniężnego

 

SKOK Parasol FIO z następującymi Subfunduszami:

SKOK Obligacji

SKOK Gotówkowy

SKOK Stabilny Zmiennej Alokacji

SKOK Etyczny 1

SKOK Etyczny 2

 

 

Więcej informacji na stronie altustfi.pl .