TFI - Fundusze Inwestycyjne

HISTORIA

Niezależne Altus TFI S.A. działa na polskim rynku ponad siedem lat. 2 grudnia 2008 r. firma otrzymała zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności, w tym na tworzenie i zarządzaniem funduszami, a 16 czerwca 2010 r. zezwolenie na zarządzanie portfelami instrumentów finansowych.

 

NIEZALEŻNOŚĆ

Towarzystwo nie należy do żadnej kapitałowej grupy bankowej czy ubezpieczeniowej - jego założycielami są m.in. Piotr Osiecki (największy akcjonariusz) i Andrzej Zydorowicz, obaj od kilkunastu lat związani z polskim rynkiem kapitałowym. Akcjonariuszami są także zarządzający funduszami, co stabilizuje politykę inwestycyjną firmy.

 

TRANSPARENTNOŚĆ

Od 11 lipca 2014 r. akcje Altus TFI S.A. są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (indeksy: WIG250, WIG-Poland). Wejście na główny parkiet giełdy wraz z systematycznym zdywersyfikowanym wzrostem liczby funduszy oraz wartości zarządzanych aktywów, są podstawą średnioterminowej strategii spółki, którą zarząd konsekwentnie realizuje.

 

STABILNOŚĆ

Sytuacja finansowa towarzystwa od początku działalności jest bardzo stabilna. W 2014 r. Altus TFI S.A. wypracowało 36,157 mln zł zysku netto, przy 90,505 mln zł przychodów netto ze sprzedaży. Na koniec roku 2015 zysk netto Altus TFI S.A. wyniósł 61,685 mln zł, o 70,6% więcej niż w 2014 r. Przychody netto ze sprzedaży zwiększyły się o 164,5% do 239,592 mln zł.

 

DYNAMICZNY ROZWÓJ

Altus TFI S.A. od początku swojej działalności jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się towarzystw funduszy inwestycyjnych na rynku polskim. Na koniec 2015 roku Altus TFI S.A. zarządzało 9,29 mld zł aktywów: 7,49 mld zł zgromadzonych w 69 funduszach inwestycyjnych oraz 1,80 mld zł w ramach usługi asset management.

 

 

Plan Inwestycyjny Skarbonka

Plan Inwestycyjny Skarbonka  Zastanawiasz się, jak najlepiej ulokować pieniądze, które uda Ci się odłożyć? Chcesz, by oszczędzanie przynosiło korzyści?
Sprawdź nowy PLAN INWESTYCYJNY SKARBONKA - WZÓR INWESTOWANIA.

 

Jaki jest cel Planu Inwestycyjnego Skarbonka?

 

Celem planu jest umożliwienie Uczestnikom długookresowego oraz systematycznego inwestowania w fundusze oraz dywersyfikacji swoich oszczędności dla potencjalnego uzyskania większego dochodu.

 

Dlaczego warto posiadać Plan Inwestycyjny Skarbonka?

 

  • korzystne obniżki opłat manipulacyjnych od 50% do 100% (więcej szczegółów w Regulaminie PI Skarbonka),
  • regularne i długookresowe inwestowanie pozwalające zabezpieczyć przyszłość swoją lub swoich bliskich,
  • w ramach poszczególnych funduszy możliwość korzystania z wiedzy ekspertów z najlepszych instytucji zarządzających w Polsce,
  • etyczne inwestowanie oparte na idei odpowiedzialności społecznej,
  • dostępne trzy główne strategie inwestycyjne (dłużne, mieszane, akcyjne).

 

 

 

 

 

Fundusze inwestycyjne

Fundusze inwestycyjne

 

Fundusze inwestycyjne Altus TFI S.A. to najwyższa jakość inwestowania. Jeśli chcesz w efektywny i etyczny sposób pomnażać swój kapitał, ale nie czujesz się ekspertem w tej dziedzinie to nasze fundusze są właśnie dla Ciebie! Zarządzaj swoimi pieniędzmi zgodnie z potrzebami i ciesz się korzyściami systematycznego oszczędzania. Inwestowanie z Altus TFI S.A. niesie ze sobą wiele korzyści takich, jak choćby elastyczność, nowoczesność, oszczędność, prostota i wygoda. Sprawdź naszą ofertę, wybierz fundusz najlepszy dla Ciebie.

 

 

 

  

Indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego IKZE

Indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego IKZE

 

Pracujesz, zarabiasz, oszczędzasz... Czy chciałbyś móc sobie pozwolić na realizację pasji i spełnianie marzeń, gdy już nie będziesz musiał pracować? Załóż IKZE i ciesz się życiem na emeryturze! Stwórz swoją własną strategię inwestycyjną i inwestuj zgodnie z potrzebami! IKZE daje możliwość oszczędzenia dodatkowych środków w ramach III filaru, a ponadto pozwala zmniejszyć podatek – a to tylko niektóre z korzyści. Rachunek IKZE jest dla Ciebie idealnym rozwiązaniem jeśli chcesz zadbać o swoją emeryturę.

 

 

 

 

Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo – Kredytowa „WISŁA”, od dnia 2 lutego 2015 roku,  jest Dystrybutorem jednostek uczestnictwa Funduszy Inwestycyjnych zarządzanych przez Altus TFI S.A., na postawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na pośredniczenie w zbywaniu i odkupowaniu  jednostek uczestnictwa Funduszy Inwestycyjnych z dnia 27 listopada 2014 roku.

 Decyzja KNF (PDF)