Zmiana bazowych stóp procentowych NBP


Podstawowe stopy procentowe NBP obowiązujące od dnia 01.01.2016r.:

• stopa referencyjna 1,50% w skali rocznej;

• stopa lombardowa 2,50% w skali rocznej;

• odsetki ustawowe 5 %;

• odsetki maksymalne od czynności prawnej 10 % w skali rocznej;

• odsetki ustawowe za opóźnienie 7%;

• odsetki maksymalne za opóźnienie 14% w skali rocznej.

Zaproszenie do składania ofert

Szanowni Państwo

Zarząd SKOK "WISŁA" zaprasza Państwa do składania ofert nabycia skryptu dłużnego 24A, wyemitowanego przez ASK Invest S.a.r.L. z siedzibą w Luksemburgu, których beneficjentem jest SKOK „WISŁA”.

Czytaj więcej: Zaproszenie do składania ofert