Ograniczenia w pracy placówek SKOK "WISŁA" od dnia 16.03.2020 r.

Szanowni Państwo,
Informujemy, że od dnia 16.03.2020 r.:

 • Placówka w Opolu Lubelskim będzie czynna we wtorki i czwartki w godzinach 8.30 - 16.30. W pozostałe dni tygodnia najbliższe placówki obsługują klientów w naszych oddziałach w Puławach i w Lublinie.
 • Placówka w Dęblinie będzie czynna w czwartki w godzinach 8.00 - 16.00. W pozostałe dni tygodnia najbliższe placówki obsługują klientów w naszych oddziałach w Rykach i w Puławach.
 • Placówka w Tomaszowie Lubelskim będzie czynna we wtorki i w piątki w godzinach 8.00 - 16.00. Najbliższe placówki obsługujące klientów znajdują się w naszych oddziałach w: Zamościu, Biłgoraju, Turobinie, Goraju, Lublinie, Chełmie i Rejowcu Fabrycznym.
 • Placówka w Puławach przy ul. Kołłątaja 50 nieczynna do dnia 3 kwietnia. Najbliższe placówki obsługują klientów w naszych oddziałach w Puławach przy ul. Centralnej 21 i w Galerii NOVA.
 • Placówka w Puławach przy Zakładach Azotowych - nieczynna. Najbliższe czynne placówki obsługują naszych klientów w oddziałach w Puławach przy ulicy Centralnej i ul. Gen. Fieldorfa "Nila" (Galeria NOVA).
 • Placówka w Wierzbicy czynna w poniedziałki, we wtorki i w środy. Najbliższe placówki obsługują klientów w naszych oddziałach w Chełmie przy Al. Marszałka J. Piłsudskiego 2/2A i w Rejowcu Fabrycznym.
 • Placówka w Żyrzynie czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 14:00.
 • Placówka w Parczewie czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00.
 • Placówka w Chełmie przy Al. Piłsudskiego czynna codziennie w godzinach 8:00 - 15:00.
 • Placówka w Chełmie przy ul. Lubelskiej - nieczynna. Najbliższa placówka w Chełmie obsługuje naszych klientów w oddziale w Chełmie przy Al. Piłsudskiego.
 • Placówka przy Elektrowni Rogowiec Bełchatów – nieczynny.  Najbliższa placówka obsługuje naszych klientów w oddziale w Bełchatowie przy ul. Wojska Polskiego.
 • Placówka we Włodawie czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00.

Ograniczenia w pracy w placówkach obowiązują do odwołania.