Konkurs „Rodzinne rozmowy o świecie finansów”

Konkurs dla członków SKEF i SKOK,
pt: „Rodzinne rozmowy o świecie finansów”,
organizowany przez
Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej.

Aby wziąć udział w konkursie, należy posiadać status członka Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji Finansowej (SKEF) i Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej (SKOK), być osobą fizyczną, pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Konkurs organizowany jest od 1 marca do 17 kwietnia 2020 r.

Zadaniem uczestnika konkursu jest przygotowanie pracy konkursowej, obejmującej zagadnienie/a z zakresu ekonomii/finansów/budżetu domowego jakie według uczestnika konkursu rodzic powinni przekazać dzieciom z uzasadnieniem dlaczego wskazane w pracy pojęcia zasługują na wyjaśnienie.

Praca konkursowa powinna składać się z co najmniej 2 stron w formacie A4. Całość należy przesłać wraz z formularzem konkursowym na adres: Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej 81-472 Gdynia ul. Legionów 126 z dopiskiem: „Konkurs Rodzinne rozmowy o świecie finansów”  do dnia 17 kwietnia 2020 r. godz. 16.00 (decyduje data wpływu do biura Organizatora, które jest czynne w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach: od 8.00 do 16.00).

Wyłonienie zwycięzcy nastąpi do dnia 30 kwietnia 2020 r.

Na zwycięzcę konkursu czeka: nagroda pieniężna –  w kwocie 600 zł (słownie: sześćset złotych 00/100)

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie !!!

 

Do pobrania:

  1. Formularz zgłoszeniowy (pdf).
  2. Regulamin konkursu (pdf).