Konkurs: „Smaki polskich regionów”

Konkurs dla członków SKEF i SKOK,
pt: „Smaki polskich regionów”,

organizowany przez
Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej.

 

Aby wziąć udział w konkursie, należy posiadać status członka Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji Finansowej (SKEF) i Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej (SKOK), być osobą fizyczną, pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zadaniem uczestnika konkursu jest przedstawienie propozycji promocji produktu regionalnego, który według niego zasługuje na rozpowszechnienie. Dodatkowo należy przesłać przepis kulinarny, który wykorzystuje promowany produkt. Praca konkursowa składa się z dwóch elementów: pisemnego przedstawienia pomysłu na promocję produktu z dowolnego regionu Polski, charakterystycznego dla danego regionu, wybranego przez uczestnika konkursu oraz pisemnego przedstawienia przepisu kulinarnego wykorzystującego promowany produkt regionalny.

Praca konkursowa powinna składać się z co najmniej 2 stron w formacie A4. Całość należy przesłać wraz z formularzem konkursowym na adres: Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej 81-472 Gdynia ul. Legionów 126 z dopiskiem: „Konkurs Smaki polskich regionów” do dnia 10 września 2019 r. godz. 16.00 (decyduje data wpływu do biura Organizatora, które jest czynne w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach: od 8.00 do 16.00).

Wyłonienie zwycięzcy nastąpi do dnia 16 września 2019 r.

Na zwycięzcę konkursu czeka: nagroda główna – karta podarunkowa na rejs promem Stena Line o wartości 1.500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100)

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie !!!

 

Do pobrania:

  1. Formularz zgłoszeniowy (pdf).
  2. Regulamin konkursu (pdf).