XXV Zwyczajne zebranie przedstawicieli SKOK "WISŁA"

Zawiadomienie Zarządu SKOK "WISŁA" o czasie, miejscu i porządku obrad XXV zwyczajnego zebrania przedstawicieli SKOK "WISŁA".

Załącznik:

  1. Informacja (pdf).