XX Lecie SKOK "WISŁA"

 

W dniu 25.10.2014r. Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo – Kredytowa WISŁA świętowała 20-lecie swej działalności. W obchodach jubileuszu udział wzięły wszystkie osoby związane bezpośrednio z naszą Kasą, jak również z ruchem SKOK. Uroczystość rozpoczęto przemówieniem Prezesa Zarządu SKOK WISŁA Pana Piotra Gawrona oraz odczytaniem listu gratulacyjnego Ministra Skarbu Pana Włodzimierza Karpińskiego.  Następnie głos zabrali goście honorowi oraz dokonano odznaczenia zasłużonych pracowników. Po części oficjalnej rozpoczęła się całonocna zabawa taneczna.

 

 

Zarząd SKOK WISŁA pragnie podziękować gościom honorowym za uczestnictwo w tak ważnym dla Kasy wydarzeniu. Miło było nam gościć m. in.:

  •       Poseł na Sejm RP Panią Małgorzatę Sadurską

  •       Wiceprezydent Miasta Puławy Panią Ewę Wójcik

  •       Reprezentanta Zarządu Zakładów Azotowych Puławy S.A. Pana Wojciecha Kozaka

  •       Reprezentanta Zarządu Kasy Krajowej SKOK Pana Pawła Grzesik

  •      Reprezentantów Zarządu SKOK Ubezpieczenia Panią Prezes Katarzynę Bieranowską oraz Pana Wojciecha Kołeckiego

  •       Reprezentanta Zarządu Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SKOK S.A Pana Arkadiusza Szmoń

  •       Reprezentanta Zarządu Concordia Ubezpieczenia Pana Arkadiusza Schulze oraz Pana Jarosława Kwiatkowskiego – Szeliga

 

Jubileusz stanowił świetną okazję do podsumowania dotychczasowych osiągnięć, które są udziałem zarówno kadry zarządzającej, pracowników jak i wszystkich członków SKOK WISŁA.

Dwadzieścia lat temu niewielka grupa pracowników Zakładów Azotowych PUŁAWY stawiała pierwsze kroki na gruncie spółdzielczości. Zapewne żaden z nich nie przypuszczał, że będzie to początek budowy prężnie działającej instytucji finansowej, która obecnie jest w stanie konkurować  na lokalnym rynku z bankami komercyjnymi o ogólnopolskim zasięgu. Szybki rozwój Kasy jest uwarunkowany charakterem jej działalności, która ukierunkowana jest na osiąganie i utrzymywanie wysokiego poziomu jakości świadczonych usług. 

 

Efektem wspólnie podejmowanego trudu jest funkcjonowanie 27 placówek SKOK WISŁA, zgromadzenie blisko 70 mln aktywów a także zjednoczenie w idei spółdzielczości  16 tyś. członków. Zaufanie, jakim darzy  SKOK „WISŁA” tak liczne grono osób jest czynnikiem motywującym do podejmowania kolejnych działań mających na celu dopasowywanie się do stale zmieniających się oczekiwań członków. W tegorocznej kampanii reklamowej pojawiło się hasło: „Rodzina SKOK WISŁA ma już 20 lat”. Wyraża ono ciężką pracę wszystkich osób, które uczestniczą w procesie rozwoju SKOK WISŁA, obrazuje poświęcenie i zaangażowanie włożone w tworzenie obecnego kształtu Kasy.

 

W związku z powyższym Zarząd SKOK WISŁA pragnie serdecznie podziękować wszystkim członkom oraz osobom i instytucjom, które wspierają Kasę od pierwszych dni jej funkcjonowania

 

Szczególne podziękowania Zarząd SKOK WISŁA składa na ręce instytucji, które wzięły udział w organizacji uroczystości m. in. poprzez zaangażowanie finansowe:

- Zarządowi SKOK Ubezpieczenia,

- Zarządowi Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A., 

- Zarządowi Concordia Ubezpieczenia. ,

 

Zachęcamy do obejrzenia zdjęć z uroczystości jubileuszowej.