Zwołanie XXIV Zebrania Przedstawicieli SKOK "WISŁA"

Do pobrania (dokument w formacie pdf): Porządek obrad