KOMUNIKAT ZARZĄDU SKOK „WISŁA”

 

Zarząd Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej „WISŁA”, w związku z negatywnymi informacjami pojawiającymi się w mediach na temat ruchu skok oraz w związku z informacją o ustanowieniu przez Komisję Nadzoru Finansowego zarządcy komisarycznego w SKOK Rafineria, a także upadłością SKOK „NIKE” informuje, że działalność SKOK „WISŁA” jest niezagrożona.

Komisja Nadzoru Finansowego na posiedzeniu nr 281 w dniu 03 listopada 2015 jednogłośnie podjęła decyzję o zatwierdzeniu Pana Piotra Gawrona na stanowisku Prezesa Zarządu Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej „WISŁA”. W związku z powyższym informujemy, że spełniony został wymóg przewidziany w art. 86 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych.

Komisja Nadzoru Finansowego pismem z dnia 08 października 2015r. przedstawiła decyzję w sprawie zatwierdzenia programu postępowania naprawczego SKOK „WISŁA” na lata 2015 – 2020. Informujemy, że program postępowania naprawczego jest realizowany przez SKOK „WISŁA” i nie ma zagrożeń co do jego dalszej realizacji. Chcemy podkreślić, że zgodnie z raportem Komisji Nadzoru Finansowego o sytuacji spółdzielczych kas oszczędnościowo - kredytowych jesteśmy jedną z 9 kas, które posiadają zatwierdzony przez KNF program postępowania naprawczego.

Dodatkowo informujemy, że generowane przez SKOK „WISŁA” wyniki finansowe są zadawalające i stanowią podstawę do dalszego, stabilnego funkcjonowania naszej Kasy (wyniki publikowane są na stronie internetowej Kasy www.skokwisla.pl).

Zarząd SKOK „WISŁA”

 

Do pobrania (dokument w formacie pdf): Komunikat Zarządu