Konkurs na projekt graficzny

Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej organizuje Konkurs na projekt graficzny pt: „Oszczędzanie spełnia marzenia. Marzenia uczą oszczędzania.”

Celem Konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie najlepszego projektu graficznego na następujące materiały reklamowe SKEF spójne z jego misją  i celami statutowym:

1.     t- shirt

2.     kubek

w formie grafiki, szkicu lub napisu z użyciem hasła „Oszczędzanie spełnia marzenia. Marzenia uczą oszczędzania”, które zostaną wykorzystane w działalności Stowarzyszenia.

Konkurs ma charakter otwarty, dobrowolny, bezpłatny i jednoetapowy. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, które spełnią warunki uczestnictwa zgodnie z Regulaminem konkursu. Komisja Konkursowa wyłoni jeden najlepszy projekt graficzny i przyzna jedną, główną nagrodę pieniężną w wysokości 2000 zł. Każda osoba może zgłosić taki sam projekt graficzny na T-shirt oraz kubek. Prace zbiorowe nie będą oceniane.

 

Zgłoszenia konkursowe należy przesyłać na adres:

Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej

81-472 Gdynia ul. Legionów 126.

z dopiskiem na kopercie –„Konkurs graficzny”.

 

Termin nadsyłania upływa z dniem 15.06.2017 r., godz. 16.00 (decyduje data wpływu do biura Organizatora, które jest czynne w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach: od 8.00 do 16.00). Projekt należy składać w wersji papierowej i elektronicznej (szczegóły opisano w regulaminie konkursu).

 

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu zawiera Regulamin konkursu dostępny w załączeniu oraz na stronie www.skef.pl

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

 

Do pobrania (dokument w formacie pfd): Regulamin konkursu (214 KB)