Spotkanie z uczniami Szkoły Podstawowej nr 6 w Puławach

W Pierwszy Dzień Wiosny w dniu 21.03.2017 r., pracownicy SKOK „WISŁA” udali się na spotkanie z uczniami klas O-III Szkoły Podstawowej nr 6 w Puławach.

Emilia Smaga, Izabela Sobczuk, Alina Kozak oraz Anna Matyjaszek przybliżyły dzieciom, nauczycielom i opiekunom działalności Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo- Kredytowej „WISŁA”. Pracownicy Kasy zorganizowały dzieciom zajęcia praktyczne w zakresie rozpoznawania prawdziwych banknotów pieniężnych.

Dzieci poznały urządzenia optyczne, świetlne i liczące, jakimi posługujemy się w ramach prowadzenia swojej bieżącej działalności.

Uczniowie w praktyce nauczyły się jak rozpoznawać charakterystyczne elementy banknotów, poznały jak rozpoznać min.: znak wodny, koronę w owalu (retro-werso), nitkę zabezpieczającą czy mikrodruk a nawet niektóre znaki utajone banknotów zabezpieczające nominały przed fałszerstwem.

Spotkanie zakończyło się rozdaniem prezentów, którymi wsparła nas firma SKOK Ubezpieczenia w postaci balonów, opasek odblaskowych, długopisów i książek dot. bezpieczeństwa dla dzieci, za które - Serdecznie Dziękujemy.