Podziękowanie od przedszkola nr 13 w Puławach

Podziękowanie
dla

Pana Piotra Gawrona
Prezesa SKOK „WISŁA”

 

za dar serca dla
miejskiego przedszkola nr 13 w Puławach,
pomoc i wsparcie w doposażeniu placówki
.

 

Składają dzieci, rodzice, pracownicy i dyrektor.

 

 

 

Pobierz w formacie JPG