Podziękowania od Centrum Medycznego "SANITAS"

 Podziękowanie
dla

Pana Piotra Gawrona
Prezesa SKOK „WISŁA”

 

za bezinteresowną pomoc oraz wsparcie w akcjach zorganizowanych
przez Urząd Miasta Lublin w dniu 10.10.2015 r. pt. Marsz Różowej Wstążki
oraz 18.10.2015 r. w Odczaruj Jesień Życia.

  

Doceniamy Pana otwartość, zaangażowanie oraz poświęcenie na rzecz edukacji
oraz promocji zdrowia w firmie C.M.SANITAS w Lublinie
i w imieniu naszej placówki dziękujemy
za znaczący udział w akcjach prospołecznych oraz sympatyczną współpracę.

  

Centrum Medyczne
„SANITAS” Sp. z o.o.

 

 

Pobierz w formacie PDF