Program postępowania naprawczego SKOK „WISŁA” na lata 2015 – 2020

 

KOMUNIKAT ZARZĄDU SKOK „WISŁA”

 

Zarząd Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej „WISŁA” informuje, że pismem z dnia 08 października 2015r. został powiadomiony przez Komisję Nadzoru Finansowego o akceptacji programu postępowania naprawczego SKOK „WISŁA” na lata 2015 – 2020.  

 

W przedmiotowym piśmie Komisja Nadzoru Finansowego informuje, że w ocenie nadzorczej przyjęte założenia w programie postępowania naprawczego są możliwe do wykonania w planowanych terminach. Pełna realizacja założeń programu naprawczego powinna zapewnić trwałą poprawę sytuacji ekonomiczno – finansowej Kasy, co pozwoli m.in. na:

  • ustabilizowanie oraz osiąganie korzystnych wyników finansowych,

  • wzmocnienie pozycji kapitałowej,

  • zapewnienie bezpieczeństwa środków gromadzonych na rachunkach bankowych.

  

Zarząd SKOK „WISŁA”