Zaproszenie do składania ofert nabycia wierzytelnościSpółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa „WISŁA” (dalej SKOK) działając na podstawie: ustawy z dnia 05 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 26.07.2012 r. poz. 855 z późn. zm.), zaprasza podmioty zainteresowane do składania oświadczeń o zamiarze nabycia wierzytelności.


Do sprzedaży przeznaczony został pakiet wierzytelności złożony z 379 spraw, których szacunkowa wartość wierzytelności wynosi około 2 500 000 zł.
Wartość wierzytelności przeznaczonej do sprzedaży w chwili zawarcia umowy może zwiększyć się o kwotę naliczonych odsetek i poniesionych kosztów oraz zmniejszyć się o kwotę dokonanych spłat.
Oświadczenia o zamiarze nabycia wierzytelności powinny spełniać wymagania określone przez SKOK w „Warunkach pakietowej sprzedaży wierzytelności SKOK WISŁA z siedzibą w Puławach”. Powyższy dokument zostanie przesłany drogą mailową do Partnerów.
Oświadczenia nie spełniające określonych przez SKOK warunków zostaną odrzucone.
Termin składania oświadczeń o zamiarze nabycia wierzytelności:
- drogą mailową do dnia 13.03.2015r.
- pocztą do dnia 19.03.2015r.

Podmioty zainteresowane wzięciem udziału w procesie sprzedaży mogą zadawać Kasie pytania przesyłając je drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Do dnia 23.03.2015 r. SKOK dokonana wyboru oświadczeń spełniających kryteria określone w warunkach pakietowej sprzedaży oraz prześle pocztą elektroniczną informację o zaproszeniu do składania ofert cenowych. Podmioty zainteresowane nabyciem wierzytelności składają wiążące propozycje cenowe zakupu wierzytelności pocztą w zamkniętych kopertach do dnia 09.04.2015r.

Planowany termin zamknięcia transakcji – 15 czerwca 2015 roku. SKOK WISŁA zastrzega sobie prawo odstąpienia od rokowań bez podania przyczyny.

Dokumenty dotyczące sprzedaży wierzytelności umieszczone poniżej:
1. Załącznik do zgłoszenia


Z poważaniem
Zarząd SKOK „WISŁA”