Zmiana bazowych stóp procentowych NBP

Podstawowe stopy procentowe NBP obowiązujące od 05.03.2015:

  • stopa kredytu lombardowego - 2,50%
  • stopa referencyjna - 1,50%

Wysokość Oprocentowania Karnego -  10%